Цілі та завдання Асоціації зосереджуються на основній ідеї: захисті законних прав та інтересів міст-членів АМУ в органах державної влади. З неї логічно випливають два інших компоненти діяльності: підтримка та розвиток місцевого самоврядування в Україні.

Для виконання своїх цілей і завдань Асоціація міст України:

  • представляє та захищає інтереси міст у Верховній Раді, Кабінеті Міністрів та інших органах центральної влади;
  • розробляє пропозиції щодо внесення змін до законодавчої бази місцевого самоврядування та управління на місцях;
  • розробляє законопроекти та інші нормативні акти, що стосуються життєдіяльності міст;
  • розробляє пропозиції до Закону про Державний бюджет та сприяє їх затвердженню Парламентом України;
  • надає інформаційну, організаційну та консультативно-експертну допомогу містам-членам АМУ;
  • займається розробкою навчальних програм з проблем підготовки муніципальних кадрів;
  • налагоджує зв’язки з іноземними та міжнародними організаціями, чия діяльність спрямована на вирішення проблем місцевого самоврядування;
  • допомагає містам в налагодженні побратимських зв’язків.

АМУ регулярно інформує центральні та регіональні органи державної влади, громадськість про проблеми місцевого самоврядування, проблеми міст, а також можливі шляхи вирішення цих проблем.

Асоціація готує рекомендації з питань подальшого розвитку місцевого самоврядування, захисту прав та законних інтересів територіальних громад, зміцнення інфраструктури міського господарства, надання високоякісних громадських послуг, охорони громадського порядку в містах, поліпшення екологічного стану, охорони здоров’я, розвитку національних та культурних традицій, підготовки кадрів, пропаганди передового муніципального досвіду, а також реалізує заходи по впровадженню в життя своїх рекомендацій.

Інтереси міст в Асоціації представляють, як правило, міські голови, які обираються прямим таємним голосуванням усією територіальною громадою.