Протокол №1 Установчих зборів Громадської ради при Новояворівській міській раді

від 19.04.2016
Голова зборів             Цап Володимир Ігорович
Секретар                    Гринак Іванна Романівна
Присутні                     представники 14 інститутів громадянського суспільства
Відсутні                      представник ГО « Гарант Законності »

Порядок денний
1. Обрання голови Громадської ради
2. Обрання секретаря Громадської ради
3. Обрання заступників голови Громадської ради
4. Обговорення та включення до персонального складу Громадської ради представника
ГО « Спілка підприємців Взаємодопомога »

 

1.Слухали: Цапа В.І., голову установчих зборів, про обговорення та затвердження порядку денного установчих зборів Громадської ради при Новояворівській міській раді. Головуючий
ознайомив присутніх з порядком денним установчих зборів Громадської ради та поставив на голосування дану пропозицію.
Голосували:
За-14
Проти-0
Утримались-0
Виступили: Васільєва Є.М. та запропонувала на голову Громадської ради Калиша В.В.
Розлуцький А.С. – Швидкого В.Є.
Калиш В.В.- зняв свою кандидатуру з обговорення  і запропонував обрати головою Громадської ради Цапа В.І.
Швидкий В.Є. – зняв свою кандидатуру з обговорення і запропонував підтримати кандидатуру Цапа В.І.
Пропозиція: обрати головою Громадської ради Цапа В.І.
Голосували:
За-12
Проти-0
Утримались-2
2.Слухали: Цапа В.І., голову установчих зборів, про обрання секретаря Громадської ради.
Виступили: Калиш В.В.- запропонував кандидатуру Гринак І.Р.
Голосували:
За-14
Проти-0
Утримались-0
3.Слухали: Цапа В.І., голову установчих зборів, про обрання кількісного складу заступників та пропозиції кандидатур. Запропонував обрати трьох заступників.
Голосували:
За-14
Проти-0
Утримались-0
Виступили: Розлуцький А.С.- запропонував кандидатуру Чопка А.Б.
Чопко А.Б. – запропонував кандидатури Розлуцького А.С., та Гуля І.Я.
Дучак Б.Б.- запропонував кандидатуру Худика С.Я.
Пропозиція:Чопко А.Б.
Голосували
За-14
Проти-0
Утримались-0
Пропозиція:Розлуцький А.С.
Голосували
За-14
Проти-0
Утримались-0
Пропозиція: Шляхом рейтингового голосування визначитися з кандидатурами  Гуль І.Я. та Худик С.Я.
Пропозиція:Гуль І.Я.
Голосували
За-8
Пропозиція: Худик С.Я.
Голосували
За-8
Виступили : Гуль І.Я. зняв свою кандидатуру з обговорення  і запропонував обрати заступником  голови Громадської ради Худика С.Я.
4. Слухали: Цапа В.І., голову установчих зборів, який запропонував до обговорення можливість вступу до складу Громадської ради представника  ГО « Спілка підприємців Взаємодопомога ».
Виступили: Харченко Г.П., яка розповіла про діяльність ГО « Спілка підприємців Взаємодопомога ».
Пропозиція: Включити до складу Громадської ради представника  ГО « Спілка підприємців Взаємодопомога ».
Голосували
За-14
Проти-0
Утримались-0

 

Голова зборів                          Цап В.І.
Секретар зборів                      Гринак І.Р.

Переглядів - 4