Заява про визначення обсягу СЕО

 

ЗАЯВА

про визначення обсягу СЕО

 

1.Замовник:

Новояворівська міська рада, м. Новояворівськ, 81053, вул. Шевченка 2, Новояворівськ, Львівська область

2.Вид та основні цілі документа державного планування:

Детальний план території полігону твердих побутових відходів  за адресою Залузька сільська рада Яворівського району Львівської області.

Детальний план території розробляється з метою впорядкування земельної ділянки розміщення полігону ТПВ, ліквідації загрози навколишньому середовищу та здоров’ю людей і вирішення складної ситуації, що склалася з відходами на території Яворівського району Львівської області.

3.Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Територія полігону – об’єкт цього дослідження, – знаходиться в Яворівському районі Львівської області і розташована на схід (відстань 4-5 км) від міста Яворів та 8-9 км на захід від міста Новояворівськ.

Безпосередньо ділянка полігону розташована на місті колишніх ставків-відстійників Яворівського ДХП “Сірка”.

Земельна ділянка загальною площею 5,0га розташована на землях Залузької сільської ради, Яворівського району Львівської області.

Цільове призначення земельної ділянки – 11.02га. Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Кадастровий номер – 4625884500:08:000:0006.

Функціональне призначення ділянки – для облаштування полігону твердих побутових відходів.

На даній земельній ділянці розташований полігон ТПВ м. Новояворівськ з наявними структурними об’єктами.

На даний час ділянка складування ТПВ не відповідає вимогам ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів».

Найближчі населені пункти в районі полігону ТПВ – м. Яворів (2,4км) на захід; с. Залужжя (3,0км) на північ; с. Ліс (1,8км) с. Терновиця (3,3км) на південний схід; с. Чолгині (3,2км) на південь.

4.Ймовірні наслідки

У процесі будівництва та експлуатації полігону можливі різні ризики впливу на навколишнє природне середовище.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті  провадження планової діяльності)

 

Відходи

 

 

Відходи, що будуть утворюватися під час експлуатації та постопераційного періоду передаватимуться спеціалізованим підприємствам. У разі виявлення та ідентифікації, під час проведення робіт, небезпечних відходів, – необхідно вживати заходів для їх видалення та утилізації відповідно до вимог чинного законодавства України.
Поверхневі та підземні води Створення додаткових впливів не передбачається. Плановані заходи усунуть неконтрольовані витоки забруднювачів з тіла полігону, дозволять ліквідувати озера фільтратів та відновити ці ділянки. Наслідки попередньої діяльності для поверхневих та підземних вод будуть знижені.
Ґрунт та надра Створення додаткових впливів не передбачається. Плановані заходи усунуть неконтрольовані витоки забруднювачів з тіла полігону, дозволять ліквідувати озера фільтратів. Очікується позитивний вплив: стабілізація схилів, усунення ризиків зсувів.

Вплив на геологічне середовище можна вважати позитивним, адже,завдяки реалізації проекту відбудеться унеможливлення потрапляння фільтратів в грунт та надра.

Атмосферне

повітря

Під час проведення будівельних, земляних робіт, пересування техніки, роботи когенераційної установки будуть утворюватись такі забруднюючі речовини:

оксид та діоксид азоту

оксид та діоксид вуглецю

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

метан

Дані речовини будуть утворюватись в  незначних  кількостях без перевищень норм ГДК.

Акустичний вплив Під час будівельних робіт, від пересування техніки, виконання земляних робіт тощо, виникне додаткове шумове навантаження. Під час експлуатації / роботи когенераційного устаткування та  устаткування зворотного осмосу рівень технологічного шуму не перевищуватиме 75 ДБ
Світлове, теплове та радіаційне забруднення Очікування впливу не передбачається.
Флора та  і фауна З огляду на характер запланованих робіт, впливу на місцеву фауну та флору не очікується. Покриття полігону не передбачає знищення рослин чи тварин. Проект не матиме впливу на дику природу. Негативний вплив на флору та фауну не передбачається.

Позитивний – засів трав, висадка дерев, чагарників и т.д.

Збільшення видів популяції «диких» видів птахів і ссавців.

Геологічне середовище Очікується позитивний вплив
Технологічні Ризики / аварії що можуть вплинути на здоров’я населення Оскільки спостерігається утворення звалищного газу, слід враховувати потенційну можливість виникнення спонтанних пожеж під час активної фази рекультивації. Для керування даним впливом необхідно забезпечити наявність достатньої кількості обладнання для пожежогасіння на місцях проведення робіт, детальне навчання робітників, обмежений доступ у зону робіт, забезпечення робітників належним захисним обладнанням (зокрема детекторами концентрації шкідливого газу тощо).

На стадії експлуатації система відведення газу та кінцевий шар покриття зменшать ризик пожежі від самозаймання

 

б)  для територій з природоохоронним статусом:

В радіусі 1000 м території з природоохоронним статусом відсутні;

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Виконання  детального плану  зазначеної ділянки не матиме негативних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

5.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Альтернативні земельні ділянки для розміщення полігону ТПВ, які би відповідали санітарним, екологічним  та будівельним вимогам  на території району  відсутні, тому СЕО детального плану інших територій не розглядається.

Під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки необхідно розглянути заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та  здоров’я населення:

– щодо охорони атмосферного повітря та зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин;

– охорона поверхневих та підземних вод,  ґрунтів;

– заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами шумозахисні заходи;

– заходи щодо пожежобезпеки;

– відновлюванні та охоронні заходи

6.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки;

Детальний план містить розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який відповідає вимогам частини другої ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»,  вимогам  містобудівної документації та одночасно являється звітом про стратегічну екологічну оцінку.

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

Для запобігання негативному впливу на довкілля та здоровя населення передбачені такі заходи:

Заходи щодо охорони атмосферного повітря та зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин.

Контроль за дотриманням нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферу проводиться підприємством (виробничий контроль). Зовнішній контроль здійснюється відповідними державними контролюючими органами. Контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферу передбачає:

– контроль обсягів викидів, у тому числі: утримання (масової концентрації) і кількості викидів (масової витрати) забруднюючих речовин;

– порівняння кількості викидів і вмісту забруднюючих речовин з нормативами гранично допустимих викидів і технологічними нормативами;

Заходи щодо контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря повинні забезпечити виконання вимог, передбачених Законом України “Про охорону атмосферного повітря”, галузевими нормативними документами.

Використання серійного технологічного обладнання з двигунами внутрішнього згорання, що має відповідні сертифікати з умов викидів шкідливих газів.

Впровадження сучасного обладнання та прогресивних планувальних рішень, що веде до зниження енергозатрат, а також забруднення атмосфери.

Необхідність розробки по врегулюванню викидів забруднюючих речовин в період НМУ (несприятливих метеорологічних умовах) узгоджується з управлінням по гідрометеорології та контролю природного середовища. Але згідно КД 52.0452-85 «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» розд.1 «Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в периоды НМУ разрабатывают предприятия, организации, учреждения, расположенные в населенных пунктах, где органами Госкомгидромета проводится или планируется проведение прогнозирования НМУ»

Шумозахисні заходи

– використання сучасного низько-шумного технологічного та енергетичного обладнання;

– застосування звукоізолюючих стін і перегородок в приміщеннях, в яких розміщене обладнання, що є джерелами шуму та вібрацій;

– вентиляційні установки, та обладнання, які є джерелами шуму і вібрації, встановлені на віброізолюючих амортизаторах, в шумозахищених секціях;

– озеленення території.

Заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами

Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватись з дотримання норм екологічної безпеки та законодавства України.

Всі типи відходів, що утворюватимуться в процесі виконання робіт з рекультивації, підлягають вилученню, накопиченню і розміщенню їх у спеціально відведених місцях з метою подальшої утилізації чи видалення.

Місця тимчасового зберігання відходів повинні відповідати вимогам ДСан-ПіН 2.2.7.029-99.

З метою уникнення можливого потрапляння відходів в навколишнє середовище передбачено забезпечення повного  збирання,  належного зберігання та недопущення знищення і псування відходів. В обов’язки особи, яку буде призначено відповідальною у сфері поводження з відходами на підприємстві буде входити моніторинг місць зберігання відходів та ведення первинного поточного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, зберігаються та передаються на утилізацію.

Заходи захисту геологічного та водного середовищ, ґрунтів:

– влаштування захисного екрану поверхні полігону твердих відходів для збирання і відведення поверхневої води, що призведе до зменшення кількості утворення фільтрату;

– прокладання канав збору та відведення незабруднених дощових та талих вод з по обом бокам тіла полігону.

– побудова системи очищення фільтратів для полігону та  раніше накопичених канав з фільтратом;

Заходи щодо пожежобезпеки.

В зоні складування забороняється розведення вогнищ, спалювання відходів. Користуватися відкритим вогнем біля свердловин збору полігонного газу – категорично забороняється.

Плануються завчасні заходи по недопущенню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. З цією метою розроблені переліки заходів з попередження надзвичайних ситуацій окремих видів, які регламентують поточну діяльність.

Захисні заходи  цивільної оборони

Захисні споруди на території об’єкту проектом не передбачені.

Під час небезпеки евакуація персоналу планується власним автотранспортом та/або організація транспортування автобусами до найближчої споруди цивільного захисту, узгодженої з ДСНС Львівської області.

Запобігання можливості проведення диверсійних або терористичних актів і стороннього втручання в діяльність об’єктів.

Для попередження та захисту об’єкту необхідно проведення наступних попереджувально-захисних заходів:

– посилення режиму пропуску на територію об’єкту, у тому числі шляхом встановлення систем відео спостереження та охоронної сигналізації до завершення біологічної рекультивації;

– щоденний обхід і огляд території і приміщень з метою виявлення сторонніх і підозрілих предметів, відкритих проходів, несправносте печаток, замків і т. д.;

– проведення ретельного відбору персоналу, а так само співробітників охорони підприємства;

– чітке визначення повноважень, обов’язків і завдань персоналу об’єкта і співробітників служби безпеки;

– підготовка і проведення періодичних оглядів об’єкту, з чітким зазначенням пожежо небезпечних та техногенно небезпечних місць, порядку та термінів перевірок місць тимчасового складування, контейнерів, сміттєзбірників, вентиляційних шахт, систем каналізації і т. д;

– організація підготовки співробітників підприємства спільно з правоохоронними органами шляхом практичних занять щодо дій в умовах прояву тероризму;

– забезпечення всього персоналу засобами індивідуального захисту.

Для забезпечення безпечного функціонування об’єкту і запобігання можливих терористичних актів на його території рекомендується:

– передбачити освітлення входу та прилеглої території в нічний час.

Заходи щодо пожежобезпеки для влаштування основи багатофункціональних шарів при технічній рекультивації використовуються малоцінні ґрунти, будівельні відходи ІV класу небезпеки;

– влаштування когенераційної газопоршневої станції, встановленої потужності 600 кВт, з метою забезпечення потреб полігону у енергетичних ресурсах  (освітлення, очищення фільтратів, насосна станція, інші господарські потреби);

– тимчасові будівлі на дільниці утилізації звалищного газу та будівельному майданчику відповідають вимогам тепловитрат і відповідно зменшують витрати енергоресурсів;

– збереження та раціональне використання енергетичних ресурсів шляхом використання сучасного високоефективного теплового та електроосвітлювального обладнання.

Захисні заходи для тіла полігону

– виположування та терасування всієї площі тіла полігону з формуванням кута схилів не більше 18°;

– прокладання канав збору та відведення незабруднених дощових та талих вод;

– влаштування захисного екрану поверхні полігону твердих відходів на ділянці  для збирання і відведення поверхневої (незабрудненої) води, збирання і утилізації біогазу. що відноситься до технічного етапу рекультивації згідно п.3.128 ДБН В.2.4-2-2005:

– спорудження канави перехоплення витоків фільтрату та відведенням їх у інженерно облаштований відстійник фільтрату.

Відновлюванні заходи

– створення рослинного шару по всій площині. Засівання травами передбачене шляхом гідропосіву. Дерева та чагарники – вручну.

Охоронні заходи

– передбачити систему моніторингу зі спостереженням за фільтратом на звалищі та у збірниках, за поверхневими водами в районі полігону, за підземними водами, за станом ґрунтів та здійснення контролюють за дотриманням ГДВ забруднюючих речовин в атмосферному повітрі

Компенсаційні заходи

Полігон, що здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря,  сплачує екологічний податок у відповідності до ст. 9 розділу VIII  «Податкового кодексу України».

Під час експлуатації об’єкту будуть утворюватися викиди в атмосферу, як від стаціонарних, так і від пересувних джерел забруднення внаслідок чого  буде сплачуватись екологічний податок.

На всіх етапах реалізації ДПТ проектні рішення будуть здійснюватись в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

  1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Звіт про стратегічну екологічну оцінку міститиме таку інформацію:

1) Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

6) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

7) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

8) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

9.Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження та пропозиції подавати в відділ житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Новояворівської міської ради  (81053 Львівська область, Яворівський район м. Новояворівськ вул. Шевченка, 2,  novmr_gkg@ukr.net).

 

       Міський голова                                                       Василь Муравель

 

 

 

Переглядів - 2