Вступний інструктаж з охорони праці: як проводиться та для кого?

Більшість людей не менше третини свого життя проводять на роботі. Тому від того як організоване їх робоче місце, наскільки продумані їх дії залежить якість виконання службових обов’язків, безпека та навіть настрій працівників. Працівники під час прийняття на роботу та періодично повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також  правила поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

За характером і часом проведення інструктажів з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

Розглянемо деякі нюанси проведення вступних інструктажів з питань охорони праці на підприємстві, зокрема, хто має проводити ці інструктажі та хто повинен їх проходити.

У пункті 6.3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці визначено хто на підприємстві має проходити вступний інструктаж:

  • усі працівники, яких беруть на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
  • працівники інших організацій, які прибули на підприємство і безпосередньо беруть участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємств;
  • учні та студенти, які мають проходити на підприємстві трудове або професійне навчання;
  • екскурсанти (учасники екскурсії на підприємство).

Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться в кабінеті охорони праці або спеціально обладнаному для цього приміщенні. Програму і тривалість інструктажу розробляє служба охорони праці, в багатьох випадках, враховуючи особливості виробництва, розробляє і затверджує керівник підприємства. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в спеціальному журналі, а також в документі про прийняття працівника на роботу, розписуються інструктуючий та проінструктований працівник.

Якщо керівник служби охорони праці відсутній, вступний інструктаж з питань охорони праці має провести роботодавець (керівник підприємства).

Якщо за певних обставин вступний інструктаж для нових працівників не проводився, то він обов’язково має бути проведений роботодавцем.

 

 

Страховий експерт з охорони праці

Яворівського відділення УВД ФСС України

у Львівській області

О. Купльовська

Переглядів - 141