Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для реконструкції підприємства з виробництва клеїв будівельного та промислового призначення під переробку полімерорганічних. вуглецевовмісних з’єднань шляхом термічної деструкції, шляхом збільшення виробничих потужностей в смт. Шкло Яворівського району Львівської області

 

Загальні положення

 

 1. Замовник СЕО

Новояворівська міська рада Львівської області (вул. Т. Шевченка, 2, м. Новояворівськ, Львівська обл., 81053).

ЄДРПОУ: 04373301

 

 1. Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п. 4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Детальний план території для реконструкції підприємства з виробництва клеїв будівельного та промислового призначення під переробку полімерорганічних. вуглецевовмісних з’єднань шляхом термічної деструкції, шляхом збільшення виробничих потужностей в смт. Шкло Яворівського району Львівської області розроблений на підставі Рішення Новояворівської міської ради №1351 від 25 листопада 2021 року.

Орієнтовна площа, на яку розробляється детальний план території становить 3,0 га.

Проект розробляється відповідно до:

 • Земельного, Водного та Лісового кодексів України;
 • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закону України «Про відходи»;
 • Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
 • Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 • Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
 • Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;
 • Закону України «Про екологічну мережу України»;
 • Закону України «Про охорону земель»;
 • Закон України «Про рослинний світ»;
 • Закону України «Про тваринний світ»;
 • Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 • ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту»;
 • ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;
 • ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;
 • ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • ДСП – 173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
 • ДБН Б.2.4-1-94 «Планування і забудова міських поселень»;
 • ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;
 • ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;
 • ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
 • ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;
 • СНіП 1.02.01 «Охорона навколишнього природного середовища»;
 • Наказу міністерства охорони здоров’я України № 173 від 19.06.96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів».

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Шкло – селище міського типу, адміністративний центр Шклівської селищної ради Яворівського району Львівської області. Селище розташоване в 54км на захід від м.Львова. Через територію селища протікає річка Шкло. Поблизу селища розташований санаторій Шкло. Бальнеологічний і грязевий курорт. Сірководневу сульфатно-кальцієву воду використовують для купелей, гідрокарбонатно-натрієво-кальцієву – для пиття.

В геолого-структурному відношенні район робіт розташований у південно-східній частині Західно-Європейської платформи складеної породами палеозою, мезозою і кайнозою. Для характеристики геологічної будови зони розвитку прісних вод, що являються об’єктом вивчення, практичне значення мають тільки відклади верхньої крейди, неогенну і четвертинні. Більш древні породи занурені на значні глибини, характеризуються уповільненою циркуляцією в них вод і некондиційним хімічним складом.

Середня висота розташування населених пунктів, які розміщені у лісостеповій зоні, становить приблизно 280 метрів над рівнем моря.

Західна частина району – рівнинна, а східна належить до Розтоцького географічного регіону Розтоцько-Опільської лісостепової фізико-географічної області. Середня висота розташування населених пунктів, які розміщені у лісостеповій зоні становить близько 280 метрів над рівнем моря.

Клімат району помірно-континентальний з порівняно м’якою зимою, довготривалою вологою весною і теплою сухою осінню. Середньорічна температура повітря – +7,°С. Найхолодніший місяць січень (середня температура +17°С). За кількістю опадів район відноситься до помірного зволоження. Середньорічна сума опадів складає 729 мм при мінімальній кількості опадів в січні-лютому (77-65 мм) і максимальній в червні і липні – 200-220 мм. Постійний сніговий покрив встановлюється в другій-третій декаді грудня, а сходить сніг у другій-третій декаді березня. Середня багаторічна вологість повітря по роках змінюється дуже мало і складає 78-80 %.

Річки Яворівського району належать до басейну Західного Бугу. Найбільшими річками району є річки Шкло, Верещиця, Віжомля. На водоймища припадає 4,7 тис. га. (3 % всієї території району).

Пануючі напрямки вітрів – західний і південно-західний (взимку), західний і північно-західний (влітку). Середня швидкість вітру складає 2,5-4 м/с.

Найпоширенішими типами ґрунтів є: дерново-підзолисті, підзолисто-тернові, піщані, супіщані, глеюваті та опідзолені чорноземи.

Деревна рослинність представлена, переважно, мішаними (Держлісгосп) лісами. Тут поширені грабові ліси з домішками сосни, вільхи та вкрапленнями бука. Лучно-трав’яниста рослинність сіножатей і пасовищ представлена травостоєм різного ботанічного складу. Територія лісів – 52 тис. га., що становить 33,6 % до загальної площі.

Ділянка опрацювання детального плану території розташована за адресою смт. Шкло, вул. Львівська, 95 межує з півдня – МДКІІ «Новояворівський водоканал», з півночі, сходу та заходу – землі загального користування.

Цільове призначення: 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для ведення виробничої діяльності – виробництва клеїв будівельного та промислового призначення.

Рельєф ділянки має ухил з півночі на південь, з перепадом відміток від 274,80 до 272,65 м.

Ділянка знаходиться в промисловій зоні та зручному місці для транспортних потоків.

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов,

існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

 

 1. Ймовірні наслідки

а) Під час реалізації Детального плану території для реконструкції підприємства з виробництва клеїв будівельного та промислового призначення під переробку полімерорганічних. вуглецевовмісних з’єднань шляхом термічної деструкції, шляхом збільшення виробничих потужностей в смт. Шкло Яворівського району Львівської області можливі наступні наслідки:

– забруднення атмосферного повітря викидами від основних та допоміжних технологічних процесів новостворених підприємств;

– забруднення атмосферного повітря викидами від транспортних засобів;

– утворення та відведення стічних вод;

– утворення промислових та побутових відходів;

– акустичний вплив;

– вплив при виконанні підготовчих та будівельних робіт;

– ущільнення та перенесення ґрунтового шару.

Позитивний вплив планованої діяльності на соціальні умови та задоволення потреб місцевого населення полягатиме у збільшенні відрахувань у місцевий бюджет, створенні робочих місць тощо.

б) На території смт. Шкло знаходить об’єкт природно-заповідного фонду України – парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Парк курорту Шкло». Щодо обмежень за вимогами охорони об’єктів археологічної та культурної спадщини необхідне розроблення та дотримання рекомендацій щодо збереження таких об’єктів. Водночас, безпосередньо на території опрацювання ДПТ та в її околицях відсутні об’єкти природно-заповідного фонду та історико-культурної спадщини.

в) Зважаючи на географічне положення смт. Шкло та характер планованої діяльності, транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану території для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 1. Розгляд альтернатив

Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і демографічних тенденцій у ретроспективі останніх років та, відповідно, моделювання соціально-економічного ландшафту (взаємонакладання стійких у часі чинників впливу) дали можливість сформувати такі сценарії розвитку:

 1. Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку. У разі незатвердження документа державного планування, а саме детального плану території, та відмови від реалізації будівництва, призведе до неможливості подальшого економічного розвитку населеного пункту. Цей сценарій може розумітися, як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля.

За даним варіантом подальший стабільний розвиток населеного пункту є очевидно проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та вуличної мережі, погіршення ситуації в цілому.

 1. Сценарій раціонального розвитку. Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, сучасні альтернативні джерела енергії, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Вибір проведено з урахуванням техніко-економічних міркувань та з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.

Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єкту будівництва та територіального розміщення об’єкту планової діяльності.

 

 1. Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію

– доповіді про стан довкілля.

– статистичну інформацію.

– фонові та лабораторні дослідження стану довкілля.

– дані моніторингу стану довкілля.

– оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля.

– пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

З огляду на характер такого виду документації як детальний план, ключовим завданням у виконанні СЕО проекту є методи стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень детального плану.

Застосування цільового аналізу при проведенні СЕО дозволить встановити відповідність рішень детального плану території загальним цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я та населення середовища існування.

 

 1. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання проектних рішень детального плану території, комплекс яких включає:

– дотримання рішень проекту детального плану території щодо раціонального використання території;

– дотримання параметрів планувальних обмежень, визначених санітарними нормами та екологічним законодавством для забезпечення діяльності існуючих та проектних будівель та приміщень;

– влаштування необхідних огороджень будівельних майданчиків (охоронних, захисних або сигнальних);

– контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;

– контроль за дотриманням викидів забруднювальних речовин в атмосферному повітрі населеного пункту;

– влаштування локальних очисних споруд;

– інженерна підготовка при освоєнні територій, що зазнають впливу несприятливих природних процесів;

– дотримання вимог щодо санітарного очищення території, розвиток роздільного збору ТПВ;

– впровадження спостережень за станом та прогнозуванням розвитку небезпечних геологічних процесів на території проектування (зсувні явища, просідання, карстоутворення тощо);

– забезпечення благоустрою території.

 

 1. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і складається з наступних розділів:

– основні цілі детального плану території, його зв’язок з іншими документами державного планування;

– характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

– зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

– опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

– заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

– обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

– заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

– резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Новояворівська міська рада Львівської області (вул. Т. Шевченка, 2, м. Новояворівськ, Львівська обл., 81053).

 

Строки подання

15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території для реконструкції підприємства з виробництва клеїв будівельного та промислового призначення під переробку полімерорганічних. вуглецевовмісних з’єднань шляхом термічної деструкції, шляхом збільшення виробничих потужностей в смт. Шкло Яворівського району Львівської області (відповідно до п.п. 5,6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Лист Гречанику Р.М.

Лист Чемерису О.М.

Міський голова

Переглядів - 1