Конкурс на посаду директора КНП «Новояворівська лікарня ім.Ю.Липи» НМР

Новояворівська міська рада оголошує конкурс на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Новояворівська лікарня ім. Ю.Липи» Новояворівської міської ради» Новояворівської міської ради.

 Правові підстави проведення конкурсу: стаття 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Новояворівської міської ради від 23 травня 2024 року №3152 «Про затвердження Положення про організацію та проведення конкурсу на посаду керівника КНП «Новояворівська лікарня ім.Ю.Липи» Новояворівської міської ради», розпорядження Новояворівського міського голови від 3 червня №143 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Новояворівська лікарня ім. Ю. Липи» Новояворівської міської ради».

Найменування підприємства: Комунальне некомерційне підприємство «Новояворівська лікарня ім. Ю.Липи» Новояворівської міської ради.

Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства: 81053, Україна, Львівська область, Яворівський район, місто Новояворівськ, вулиця Шевченка, буд.18.

Документи від претендентів на участь у конкурсі приймаються з 17.06.2024 до 03.07.2024 за адресою: м. Новояворівськ, вулиця Шевченка, буд.2 (відділ документообігу, організаційної роботи та контролю виконавчого комітету Новояворівської міської ради).

За довідками звертатись за телефоном: 03256(42005) та на e-mail: novoyavmiskrada@ukr.net, зазначивши тему листа «Щодо конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Новояворівська лікарня ім. Ю. Липи» Новояворівської міської ради».

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я,  у разі наявності присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;

6)  копію трудової книжки;

7) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

8) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

9) довідку МВС про відсутність судимості видана протягом останніх 90 календарних днів;

10) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, Ф 140/о та Ф 122-2/о;

11) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

12) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

13) Підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (2023 рік) (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Кваліфікаційні вимоги до Претендентів:

 1) для заміщення посади керівника медичного закладу особа повинна мати вищу освіту II рівня за ступенем магістра та спеціальністю галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування»; «Право»; «Соціальні та поведінкові науки»; «Гуманітарні науки»; «Охорона здоров’я» з подальшою спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я», а також мати щонайменше 3 роки стажу на керівних посадах.

2) повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків відповідно до закону України.

3) повинен знати: Конституцію України, Закони України та інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров’я.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція повинна містити:

– проект плану розвитку Підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

-заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

-пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

-пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.

Дата і місце проведення конкурсу: конкурс відбудеться 04.07.2024 о 10:00 год. за адресою: Львівська область, Яворівський район, місто Новояворівськ, вулиця Шевченка, буд.18 ( актова зала).

 

Переглядів - 167