Врегулювання потенційного конфлікту інтересів

Сектор з питань запобігання і виявлення корупції (далі – Сектор) є структурним підрозділом Головного територіального управління юстиції у Львівській області (далі – ГТУЮ у Львівській області), працівники якого в межах своїх повноважень забезпечують надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства працівникам ГТУЮ у Львівській області та його структурних підрозділів.

До Сектору звернувся працівник одного із структурних підрозділів ГТУЮ у Львівській області із наступним питанням: що робити, якщо виникає конфлікт інтересів? Яким чином його врегулювати? І одночасно пояснив, що він призначається на іншу, вищу посаду, у зв’язку із успішним проходженням конкурсу. В одному із структурних підрозділів ГТУЮ у Львівській області працює його рідна сестра.

Проаналізувавши свої посадові обов’язки на новій посаді, працівник з’ясував, що може здійснювати контрольні функції (шляхом проведення перевірок, розгляду звернень і т.п.) відносно структурного підрозділу ГТУЮ у Львівській області, в якому працює його сестра та відносно неї в тому числі. Виходячи з наведеного, у працівника виникає потенційний конфлікт інтересів, зумовлений спільною роботою близьких осіб, який потребує врегулювання.

Працівниками Сектору надано роз’яснення, що відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), близькими особами є особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 Закону, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.

Законом, визначено, що потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Працівниками Сектору повідомлено працівнику алгоритм дій при наявності у нього потенційного конфлікту інтересів. Так, відповідно до  ч.1 ст. 28 Закону працівник зобов’язаний повідомити не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про наявність у нього про наявність потенційного конфлікту інтересів. В свою чергу, ч. 3 ст. 28 Закону визначено, що  безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

Врегулювання конфлікту інтересів є безпосередньою сферою відповідальності керівника, рівень якого дозволяє вжити заходи, які б в повній мірі забезпечували запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Саме безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, володіє ситуацією
у підконтрольній чи підпорядкованій сфері, обізнаний з обсягом повноважень підлеглих осіб та способами реалізації таких повноважень, уповноважений ухвалювати рішення щодо підлеглих, а отже має всі можливості для вжиття ефективних заходів з урахуванням всіх обставин, а також передбачити наслідки таких заходів. Логічним результатом врегулювання потенційного конфлікту інтересів в даній ситуації є наказ керівника, яким визначено відповідний спеціальний захід для врегулювання конфлікту інтересів, який виник у працівника.

Акцентуємо увагу, що вчасно  виявлений та належним чином врегульований конфлікт інтересів, відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» не тягне жодних наслідків для особи, яка звернулася для його врегулювання.

Переглядів - 20