Конкурс на заміщення посади керівника Новояворівського ліцею

Оголошення

про конкурс на заміщення посади керівника комунального закладу загальної середньої  освіти Новояворівської міської ради

Найменування і місцезнаходження закладу освіти:

Новояворівський ліцей Новояворівської міської ради; Яворівський район, м. Новояворівськ, вул. Січових Стрільців, 14, 81053.

Найменування посади та умови праці:

Директор Новояворівського ліцею.

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до наступних нормативно правових актів:  Постанова КМУ від 30.08.2002р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Постанова КМУ від 25.03.2011р. № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування»; Постанова КМУ від 18.01.2018р. № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників»; Постанова КМУ від 31.01.2001р. №78 «Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України “Про освіту”, частини першої статті 25 Закону України “Про загальну середню освіту”; Наказу МОН від 26.09.2005 №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ».

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора закладу освіти:

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:

– заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

– копію документа про вищу освіту (з додатком, що є невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– довідку про відсутність судимості;

– довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

Особа може надавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.

Місце та строк подання документів:

Документи приймаються з 22 травня 2023 року по 6 червня 2023 року до 17 год. 00 хв. у відділі освіти Новояворівської міської ради за адресою: м. Новояворівськ вул. І. Мазепи, 9.

Конкурсний відбір складається з таких етапів:

  • прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;
  • перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;
  • допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
  • ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;
  • проведення конкурсного відбору;
  • визначення переможця конкурсу;
  • оприлюднення результатів конкурсу.

Дата, місце проведення конкурсного відбору:

Дата, місце та час конкурсного відбору буде визначено конкурсною комісією після завершення прийняття документів від претендентів на посаду директора закладу загальної середньої освіти. Про дату та час проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидати будуть повідомлені уповноваженою особою не пізніше, ніж за три робочих дні до його проведення.

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору:

Запотічна Леся Омелянівна, тел.0971370353, osvitanovoyavorivsk@ukr.net

Переглядів - 8