Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги

Новояворівська міська рада оголошує конкурс на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Новояворівської міської ради.

 Правові підстави проведення конкурсу: стаття 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Новояворівської міської ради від 15 червня 2023 року № 2416 «Про затвердження Положення про організацію та проведення конкурсу на посаду керівника КНП «Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Новояворівської міської ради», розпорядження Новояворівського міського голови від 04.08.2023 № 159 «Про оголошення конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Новояворівської міської ради».

Найменування підприємства: Комунальне некомерційне підприємство «Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Новояворівської міської ради.

Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства: 81053, Україна, Львівська область, Яворівський район, місто Новояворівськ, вулиця Шевченка,18.

Документи від претендентів на участь у конкурсі приймаються з 08.08.2023 до 31.08.2023 за адресою: м. Новояворівськ, вулиця Шевченка,2 (відділ документообігу, організаційної роботи та контролю виконавчого комітету Новояворівської міської ради).

За довідками звертатись за телефоном: 03256(42005) та на e-mail: novoyavmiskrada@ukr.net , зазначивши тему листа «Щодо конкурсу на зайняття посади директора Комунального некомерційного підприємства «Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги»  Новояворівської міської ради».

 

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

1)  копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади;

3)  резюме у довільній формі;

4)  автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, у разі наявності присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання;

6)  копія трудової книжки ;

7)  згода на обробку персональних даних ;

8) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

9) довідка МВС про відсутність судимості, видана протягом останніх 90 календарних днів;

10) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, Ф 140/о та Ф 122-2/ о;

11) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду;

12) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів;

13)  Підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»;

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Вимоги до претендента:

1) Вища освіта, спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я».

2)Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо).

3)Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.

4) стаж роботи за фахом — не менше 5 років.

5) повинен знати: Конституцію України, Закони України та інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров’я.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Конкурсна пропозиція повинна  містити:

Проект плану розвитку Підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

-заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

-пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

-пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.

Дата і місце проведення конкурсу: конкурс відбудеться 20.09.2023 о 10.00 год. за адресою: Львівська область, Яворівський район, місто Новояворівськ, вулиця Шевченка,18 ( актова зала).

 

Переглядів - 163